Projekty EU

Vítejte na stránce bezvaskola.websnadno.cz v sekci Projekty EU

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Bádáme a experimentujeme nejen při učení“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OP VVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Společnou cestou k rozvoji v Bezvěrově, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007487 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Detaily projektu

Doba realizace: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Finanční výše podpory: 463.700,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu

Mgr. Hana Žemličková, ředitelka školy

Tel: +420 373 317 166, e-mail:  bezvaskola@seznam.cz

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp.  chůvu v mateřské škole.  Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

I/1.5

Chůva – personální podpora MŠ

I/2.4

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

II/2.1a

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

II/2.2a

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost

II/2.8

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.10

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

II/3.1

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

II/4.1

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ