Školní jídelna

Školní jídelna

SEZNAM ALERGENŮ :
https://bezvaskola.websnadno.cz/alergeny_001.jpg

Ceny obědů:

             
  přesnídávka oběd nápoje svačina pitný režim celkem
MŠ do 6 let 7,- 18,- 3,- 7,- - 35,-
7 - 10 let 8,- 24,- - 8,- 30,-/měsíc

40,-

11 - 14 let 8,- 25,- - 8,- 30,-/měsíc 41,-

 

Ceny stravného určuje Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha č. 2:

Věková skupina strávníků Finanční limity
a) 3 - 6 let  
přesnídávka   6,- až  9,-
oběd 14,- až 25,-
svačina   6,- až  9,-
   
b) 7 - 10 let  
přesnídávka   7,- až 12,-
oběd 16,- až 32,-
svačina   6,- až 10,-
   

c) 11 - 14 let

 
přesnídávka 7,- až 12,-
oběd 19,- až 34,-
svačina 7,- až 11,-
 Životospráva :
  • Školní jídelna je přihlášena do programu „Ovoce do škol“ a "Mléko do škol". Žáci ZŠ budou dostávat 2x měsíčně ovoce a mléko zdarma.
  • Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku a důsledně dodržována technologie přípravy pokrmů.
  • Děti mají dostatek nápojů, je dodržován pitný režim. Je zajištěn pravidelný přísun čerstvého ovoce a zeleniny a je plněn „potravinový koš“.

 Odhlašování obědů  :

 1.    Jídlo se musí odhlásit nejlépe den předem,  nejpozději však do 7.30 daného dne.

 2 .  První den nepřítomnosti může být jídlo vydáno do  jídlonosičů, a to do 12.30. Pokud není vyzvednuto, propadá.