Placení stravného

Výdej obědů:

Výdej obědů každý den od 11.15 do 12.50 hod. Vyzvednutí oběda do jídlonosičů je možné pouze první den nemoci v době od 11.15 do 12.40 hod.

V době nemoci strávníka jsou rodiče povinni odhlásit obědy na určitou dobu.

Problematiku upravuje zákon 561/2004 Sb.§ 119, § 122, Vyhláška 107/2005 Sb., novela 463/2011