5. třída

       Klilni na odkaz a pracuj!

Český jazyk
 
 
 
 
 
Matematika
Test - jednotky délky   http://skolicka6.sweb.cz/CAPTIVATE/JETOPRAVDA.swf
Test - jednotky hmotnosti   http://skolicka6.sweb.cz/CAPTIVATE/JETOPRAVDA2.swf
 
 
Přírodověda
Atlas rostlin a živočichů   http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/index.html
 
Vlastivěda