Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Celoroční plán ŠD https://bezvaskola.websnadno.cz/celorocni_plan_sd.docx

Vnitřní řád ŠD https://bezvaskola.websnadno.cz/vnitrni_rad_sd.doc

Přihláška do ŠD https://bezvaskola.websnadno.cz/prihlaska_sk.d..docx

Omluvenky https://bezvaskola.websnadno.cz/omluvenky_sd.docx

Úplata za školní družinu https://bezvaskola.websnadno.cz/uplata_sd.docx

Termíny plateb úplaty za ŠD https://bezvaskola.websnadno.cz/platby_sd__terminy.docx

Pravidla chování:

 • Všichni jsme kamarádi

 • Respektujeme se navzájem

 • Pomáháme si

 • Chováme se tak, abychom sobě ani kamarádům neublížili

 • Hluk škodí nám všem

 • Po škole se pohybujeme pomalu, obezřetně

 • Jsme pořádní - vždy po sobě uklidíme, v šatně srovnáme přezůvky, oblečení

 

Provoz školní družiny:
Po - Pá  od 6.30 - 8.00, 13.00 - 16.00 hodin

 1. Činnost školní družiny je členěna na tématické celky podle ročních období.

 2. Každý den zařazujeme odpočinkové a zájmové bloky.

 3. Zájmové činnosti školní družiny jsou členěny na:  sportovní, přírodovědné a estetické. Děti mohou využívat počítače a hry.

 

Ranní hry a příprava na vyučování (6.30 - 8.00)

 • výtvarné a pracovní tvoření
 • hry se stavebnicí
 • pohybové hry
 • příprava na vyučování - učebnice, sešity, pomůcky

Oběd, odpočinková činnost (12.35 - 13.30)

 • oběd
 • odstraňování únavy žáků z vyučování
 • řešení odpočinku dle individuálních potřeb, vytváření celkové pohody dětí
 • klidné hry na koberci, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek, rozhovory, vyprávění
 • stolní hry, hádanky, křížovky, pexeso, kvarteta

Zájmové činnosti (13.30 – 14.30)

 • sportovní:
 • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu
 • kolektivní hry, turistika, soutěže, upevňování dopravních pravidel
 • přírodovědné:
 • rozvoj zájmu o přírodu, ohleduplný a šetrný přístup k přírodě, ochrana životního prostředí, ekologická problematika
 • pozorování přírody a jejich proměn
 • estetická:
 • probuzení zájmu o četbu, dramatizaci, poslech
 • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
 • rozvoj řeči a komunikace
 • uhleduplné chování, tolerance odlišnosti
 • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce

Příprava na vyučování (14.30 - 15.05)

 • domácí úkoly, kontrola pomůcek

Volné hry (15.05 - 16.00)

 • práce se stavebnicí
 • pohybové hry
 • četba
 • pobyt na školní zahradě