4. třída

     4. třída

        Klikni na odkaz a pracuj!

Český jazyk

Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov

http://skolicka6.sweb.cz/OPAKOVANI%20VYJMENOVANYCH%20SLOV/OPAKOVANI%20VYJMENOVANYCH%20SLOV7.htm

Další vyjmenovaná slova      http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA1.htm

 
Matematika

Matematické pětiminutovky         http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/petiminutovky.html

Násobení a dělení do 1000      http://skolicka6.sweb.cz/KNOFLIKY/KNOFLIKY.htm

Zaokrouhlování       http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DINO/DINO5.htm

 
Vlastivěda

Česko - zeme příběhů      http://www.ceskozemepribehu.cz/

Historie České republiky       http://skolicka6.sweb.cz/KVIZY/VLASTIVEDA%20KVIZ1.htm

Vlastivědné křížovky      http://skolicka6.sweb.cz/VLASTIVEDA3/KRIZOVKA1.htm

Přírodověda

Potravní řetězec       http://skolicka6.sweb.cz/RETEZCE/RETEZEC.htm

Části rostlin       http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/dp/davidova/www_zaci1/zaci_teorie1.html

Živočichové       http://skolicka6.sweb.cz/PREZENTACE/PREHLEDZIVOCICHU/PREHLEDZIVOCICHU.swf